facebook


Jesteś stylistą, chcesz się realizować i rozwijać swoją pasję?

Dołącz do naszego zespołu i zostań stylistą Studia VIVA.

CV prosimy przesyłać na adres: info@fryzjerviva.pl

Osoba aplikująca zobowiązana jest zapoznać się z Informacją dla Kandydata na Pracownika, która stanowi załącznik do ogłoszenia rekrutacyjnego i zamieszczona jest na stronie internetowej Pracodawcy Link

W dokumentach aplikacyjnych należy zamieścić wyłącznie następujące informacje, zgodnie z art. 221 § 1 KP: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia a ponadto dane kontaktowe np. nr telefonu, adres e-mail.

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

"1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych – zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Potwierdzam zapoznanie się z informacją dla Kandydata na Pracownika.”